Digitálna knižnica SCHK

Testovací režim

Vážení čitatelia,

Digitálna knižnica SCHK je v súčasnosti v testovacom režime.

Podľa určenia má niekoľko častí:

1/ Digitalizované a elektronické učebnice

a/ elektronické učebnice z vlastného vydavateľstva

- sú verejne dostupné v zmysle licenčných zmlúv s autormi

Nájdete ich pod linkou: http://ebooks.schk.sk/pub.html

b/ digitalizované učebnice, skriptá a učebné texty určené pre štúdium na FCHPT STU

- nie sú dostupné verejnosti

- sú dostupné len v rámci vnútornej siete STU a len pre vzdelávacie a vedecké účely, alebo prostredníctvom pripojenia cez VPN

Nájdete ich pod linkou: ebooks.schk.sk.

2/ Digitálny repozitár - archív

- obsahuje rôzne materiály primárne uložené pre dlhodobé archivovanie /napr. záverečné práce/

- je možné prezerať záznamy, prípadne abstrakty

- prístup k plným textom je možný len po splnení špeciálnych podmienok

Nájdete ho pod linkou: fez.schk.sk.

 

Postupne budú dopĺňané ďalšie publikácie a nové funkcie.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Plná prevádzka sa započne od nového akademického roka 2013/2014.