Knižnica KNIHA.SK

Špecializovaná národná knižnica SR pre oblasť záchrany tradičných nosičov kultúrneho dedičstva

Knižnica KNIHA SK je databáza informácií pre používateľov z oblasti technológií záchrany a uchovávania tradičných nosičov kultúrneho a vedeckého dedičstva. Slúži na rozvoj technológií ochrany, v súčasnosti hlavne na realizáciu financujúceho projektu KNIHA SK. Priebežne sa dopĺňa najmä pôvodnými prácami o technológiach, výskumnými správami, správami o pôvodnych experimentoch, experimentálnych metódach, zariadeniach, procesoch látkach, bezpečnosti, atď.
Knižnica tvorí súčasť portálu kultúrneho dedičstva Slovenskej národnej knižnice s názvom Memoria Slovaca.

Online katalóg a vyhľadávanie

Projekt KNIHA.SK