Aktuality

Workshop Digitálna knižnica 2013

03. 10. 2013 – Máme už za sebou 4 úspešné ročníky workshopu Digitálna knižnica. Slovenská chemická knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Prešove a Centrum vedecko-technických informácií teraz pre Vás pripravujú jeho piaty ročník s tradične veľmi zaujímavými témami a prednášateľmi.Bližšie informácie sú na stránkach www.schk.sk/digilib

Nové služby v knižnici - ladenie

02. 10. 2013 – V súvislosti so spustením nových služieb v knižnici môže dochádzať k poruchám v činnosti. Ospravedlňte prosím tieto nedostatky. Na ich odstraňovaní a ladení intenzívne pracujeme k vašej spokojnosti. Ďakujeme.

Vypožičiavanie študijnej literatúry

15. 08. 2013 – Od 19.8.2013 je možné vypožičať si študijnú literatúru pre akademický rok 2013/2014. Pred výpožičkou je nutné mať vysporiadané všetky záväzky voči knižnici a platnú registráciu pre AR 2013/2014. Chránené verejné priestory zostávajú uzatvorené až do 01.9.2013.