xxxx

WiFi

WiFi sieť na FCHPT slúži na bezdrôtové pripojenie prenosných zariadení do počítačovej siete predovšetkým pre vzdelávaciu alebo vedeckú činnosť študentov a zamestnancov fakulty.

Eduroam

WiFi sieť na fakulte je zapojená do projektu Eduroam.

Eduroam (EDUcation ROAMing) je infraštruktúra, ktorá umožňuje bezplatné pripojenie používateľov v rámci počítačových sietí participujúcich inštitúcií pri využití rovnakých prístupových údajov ako v domácej inštitúcii. Sieť používa štandardizovaný identifikátor siete (tzv. SSID) eduroam.

Pre prístup do siete musí mať používateľ zriadený účet u niektorej organizácie, ktorá je pripojená k autentifikačnej a autorizačnej infraštruktúre /AAI/.

Mobilita a roaming v rámci projektu eduroam sú založené na tom, že prístupové informácie (meno a heslo) od používateľa sú cez AAI odoslané organizácii, v ktorej má používateľ svoj účet. Tam sa na základe informácií o používateľovi rozhodne, či mu bude umožnený prístup do siete. Vďaka tomu je možné identifikovať každý prístup do siete, resp. identifikovať a overiť používateľa, ktorý sa snaží pripojiť k sieti.

Viac informácií je možné nájsť na stránke projektu.

Eduroam je implementovaný v súlade s roamingovou politikou definovanou združením Sanet, vid. http://www.sanet.sk/eduroam/policy.pdf.

 

Ďalšie možnosti pripojenia

Pripravujeme aj ďalšie možnosti pripojenia k WiFi sieti na fakulte.