Služby

Priestory knižnice Vám ponúkajú príjemné prostredie na štúdium, relaxáciu, oddych a tiež kultúrne a spoločenské vyžitie.

Čitáreň

-prístup k voľne uloženým knihám a časopisom
-štúdium vlastných dokumentov

Študovňa tlačených databáz

-Chemical Abstract-Beilstein-Berichte-Gmelin

Študovňa elektronických zdrojov

-prístup na internet
-prístup k voľným elektronickým informačným zdrojom
-prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom
-prístup k CA on CD a Cross Fire Beilstein
-úprava vlastných dokumentov

Výpožičné služby

-absenčné výpožičky
-prezenčné výpožičky

Reprografické služby

-čierne kopírovanie z vlastných dokumentov
-farebné kopírovanie z vlastných dokumentov
-čierna tlač z vlastných médií
-farebná tlač z vlastných médií

-čierne kopírovanie z fondov knižnice v súlade s licenčnými podmienkami